Fake
blogpost,  Recensie

Fake – Emy Geyskens (Emy)

Fake
Categorieën: ,
Author:
Genre:
Publisher:
titel:
leeftijdscategorie:

Pesters, slachtoffers en helpers…

In de meeste klassen zitten allemaal kleinere groepjes. Wat nou als jouw grootste wens is om bij dat ene groepje te komen? En als dat groepje bedenkt dat jij allemaal gemene en rare dingen moet doen, zodat je in dat groepje mag komen? Zou jij die dingen ervoor over hebben? In Fake vertelt Emy Geyskens het verhaal van Mila, die graag bij het populaire groepje wil horen. Maar zij moet allemaal rare dingen doen en uiteindelijk mag ze nog niet eens bij het groepje! Als laatste ´opdracht´ moet ze wel een hele lastige klus doen. Hierbij komt ze in de problemen. Net daarvoor besluit ze de hulp van de Appers in te schakelen; een groepje kinderen dat besluit om kinderen die gepest worden te helpen! Met een creatieve oplossing proberen zij ervoor te zorgen dat Mila deze rare dingen niet meer hoeft mee te maken.

Wat heel sterk is van Geyskens, is de manier waarop zij dit lastige onderwerp durft aan te snijden. Ze geeft de situatie van Mila weer, een meisje dat allemaal rare dingen moet doen in de hoop dat ze bij het populaire groepje mag komen. Zij vindt het lastig om er zelf tegenin te gaan. Geyskens heeft een oplossing voor zulke situaties. Zij roept de groep de Appers in het leven: een groepje kinderen dat het graag opneemt tegen pesten en met de meest creatieve oplossingen komt. Een groot inspiratiebron voor de leeftijdsgenootjes die dit boek zouden lezen! Hoewel de manier waarop de pesterijen, in Fake, stoppen misschien niet een oplossing is die veel scholen graag zien…. Toch is de gedachte dat kinderen elkaar helpen wel heel goed!

Emy Geyskens probeert zich met haar boek te richten op kinderen van 8 jaar en ouder. Het taalgebruik sluit zich daar perfect bij aan. Relatief korte zinnen die goed te volgen zijn voor deze lezers. Ook zorgt Geyskens ervoor dat er wisseling is in de grootte van de woorden. Sommige woorden zijn in een andere kleur of grootte geschreven, waardoor de nadruk daar nog meer op gelegd wordt. Heel toepasselijk voor de lezer van deze leeftijd, omdat die het soms nog wat lastig vinden om de nadruk op de juiste woorden te leggen.

Voor Fake heeft Emy Geyskens iemand in de armen genomen die de illustraties vormgeeft. Dat is Conz geworden. Soms neemt een illustratie een hele pagina in beslag, maar soms is het ook een relatief kleine illustratie; alle soorten en maten geven de juiste essentie van het boek weer. De gezichtsuitdrukkingen die weergegeven worden sluiten perfect aan bij het verhaal dat op dat moment speelt. Ook het kleurgebruik zorgt ervoor dat de lezer heel graag naar deze illustraties kijkt! Wanneer de lezer de omslag nadrukkelijk bekijkt, dan leest hij op de achterkant een verhaal over Ling en Mila. Op de voorkant ziet hij/zij een meisje staan bij een kast met een schaduw naast zich. In de schaduw staat ook een meisje. De lezer kan ervan uitgaan dat deze meiden Mila en Ling zijn. Desalniettemin beeldt de voorkant een scène uit het boek uit en loopt die tocj een beetje anders. De voorkant van het boek kan hierbij illustreren wat de essentie van het boek is: een meisje dat alles overheeft voor een ander meisje, en daarbij gecontroleerd wordt of ze het wel goed doet.

Emy Geyskens heeft met Fake een fantastisch kinderboek geschreven dat gaat over een lastig onderwerp: pesten. En zeker over de aanpak van pesten, waar op een creatieve manier aandacht aan besteed wordt. Kinderen van 8 jaar en ouder kunnen veel leren van dit boek en hopelijk doen ze dit ook! Na het lezen van dit boek zouden zij kunnen weten dat ze samen sterk staan en dat we elkaar moeten helpen: One team!

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *